top of page
  • תמונת הסופר/תLicoRich

עישון

עישון, פעולת שאיפה ונשיפה של גזים הנוצרים משריפת חומר כלשהו. בדרך כלל מתאר מונח זה את צריכתם של מוצרי טבק שונים דוגמת סיגריות, סיגרים וטבק למקטרות ובכך יעסוק ערך זה, אך לעתים מקור העשן הינו בעירתו של חומר צמחי אחר דוגמת צמח המריחואנה. פעולת העישון מזיקה לבריאות האדם במידה משמעותית ועלולה לגרום לשורה רחבה של מחלות כרוניות וקטלניות. תכולת עשן הסיגריות עשן הסיגריות הוא תערובת מורכבת ביותר המכילה מעל 2000, ויתכן אף קרוב ל-4000 מרכיבים גזיים וחלקיקים שונים. על הרכב עשן הסיגריות ניתן להשפיע ע"י שינויים בתנאי גידול עלי הטבק [לדוגמה, רמת הניקוטין בטבק נקבעת ע"י ריכוז החנקות (ניטרטים) בדשנים המסופקים לצמח מחלת לב טרשתית מחקרים אפידמיולוגיים רבים חזרו ואישרו את הקשר ההדוק בין עישון לבין תחלואה ותמותה ממחלות לב טרשתיות. עישון וסרטן עישון תורם לכ-30% ממקרי מוות מסרטן (ר' טבלה מס' 1). מעשנים נפטרים ממחלת הסרטן פי שניים בהשוואה ללא-מעשנים, ובמעשנים כבדים התמותה מוגברת פי 3 עד 4. מחלות ריאה הקשר בין מחלות ריאה חסימתיות כרוניות ועישון הוכח במחקרים רבים המסוכמים בדו"ח של הרופא הראשי לממשלת ארה"ב משנת 1984. לדוגמה, התמותה מברונכיטיס כרוני ומופחת (אמפיזמה) בקרב מעשנים כבדים גבוהה פי 40 מאשר בקרב לא-מעשנים. נראה שהעישון גורם לנפחת ע"י הגברת הפעילות של אנזימים פרוטאוליטיים (אלאזטאזות), המפרקים את הרקמה האלסטית בריאה מחד-גיסא, ומדכאים פעילות אנדוגנית נוגדת הפרוטאוליזה (בעיקר של ה-1 antitrypsine alpha) מאידך. חסימת דרכי הנשימה עקב עישון. עישון סביל ו"כפוי" (passive smoking) זה מוגדר כחשיפת הלא-מעשן לתוצרי שריפת טבק בסביבה סגורה. עשן הטבק מורכב משני מרכיבים – זה הננשף ע"י המעשן, וזה העולה מהקצה הבוער של הסיגריה. המרכיב האחרון אחראי לכ-85% מעשן הסיגריות בחדר סגור, והוא מכיל ריכוז גבוה יותר של מרכיבים מסוכנים מאשר העשן הננשף. פגיעה בעובר משקלם של יילודי מעשנות קטן בממוצע ב-200 גר' מזה של יילודי לא מעשנות נזקי בריאות נוספים מעישון פגיעה בפוריות הגבר: מחקרים רבים שפורסמו לאחרונה מעידים על פגיעת העישון בזרע פגיעה בעור הפנים: ב-1985 דווח על פגיעה אופיינית בעור הפנים שכונתה "פני המעשן" עישון וכיב עיכולי: כיב התריסריון נמצא בשכיחות גבוהה פי 2 בגברים מעשנים, ופי 1.6 בנשים מעשנות בהשוואה ללא-מעשנים.

8 צפיות0 תגובות
bottom of page